TIMS MOMENT 貓匙扣 | 杯墊 | 口罩扣

由平面設計到木材處理都一手包辦。

作品係以雕刻技術做出多層結構。展示出平面畫作無嘅空間感之外,當中光與影之間嘅美感深深吸引我們。

我地將呢種美學應用到不同嘅創作,例如匙扣及杯墊。希望作品可以為人帶黎視覺上嘅享受,仲有心靈上嘅滿足。